Bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi”

Vadītāja: Ilona Koroševska

Vokālais ansamblis “Mazputniņi” ir dibināts 2013.gadā un apvieno bērnus vecumā no 3 līdz 10 gadiem.

Nodarbības notiek k/n “Rīgava” 38.telpā:

Jaunākā grupa:

  • pirmdienās/trešdienās plkst.17.20 – 18.00

Vidējā grupa:

  • pirmdienās/trešdienās plkst. 18.00 – 18.40

Vecākā grupa:

  • otrdienās/ceturtdienās plkst. 17.20 – 18.00