Bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi”

Vadītāja: Ilona Koroševska

Vokālais ansamblis “Mazputniņi” ir dibināts 2013.gadā un apvieno bērnus vecumā no 3 līdz 10 gadiem.

2018./2019.m.g. darbojas trīs grupas:

  • jaunākā pirmsskolas gr. (3-5.g.) – pirmdienās, trešdienās plkst.17.20-18.00
  • vidējā vecuma gr. (5-7.g.) – pirmdienās, trešdienās plkst. 18.-18.40.
  • vecākā grupa (7-10.g.) – otrdienās, ceturtdienās plkst.17.20-18.00

Jauni audzēkņi tiks uzņemti, galvenokārt, jaunākajā, pirmsskolas grupā.

Informācija par  uzņemšanu pa tel. 29762930.