“Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”

Kultūras nama kolektīvi piedalās virtuālajā tautastērpu gājienā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā!

BDK “Sienāzītis”, vadītāja Dace Čible

JDK “Austriņš”, JDK “Ūsiņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs,

VPDK “Ūsa”, vadītāja Tatjana Madžule

SDK “Rīgava”, vadītāja Dace Čible

Jauktais koris “Elpa”, diriģents Ainars Mēness