Ielaid teātri savās mājās …

Kamēr mūsu teātriem ir liegta iespēja būt klātienē ar saviem mīļajiem skatītājiem, Latvijas teātri aicina skatītājus ielaist teātri savās mājās un baudīt digitālo repertuāru.
📍Dailes teātra izrādes ir skatāmas Dailes teātra kontā https://www.youtube.com/user/Dailesteatris, bet pilns izrāžu saraksts un plašāka informācija par iestudējumiem atrodama teātra mājaslapas īpašajā sadaļā www.dailesteatris.lv/starpbridis. Turpināt lasīt “Ielaid teātri savās mājās …”

Salaspils teātra izrāde “ŠNEIDERIENES”

Mīļie skatītāji!

Salaspils teātris no sirds sveic Jūs Teātra dienā! Šobrīd mums visiem ir iespēja apstāties un ieelpot. Turklāt visiem kopā. Reizē. Šis ir tas laiks, kad beidzot drīkstam justies kā cilvēki, kas nav nokavējuši vilcienu. Izmantosim šo situāciju savā labā! Klausieties savās sirdīs, esiet dabā – mežā, zem saules, pie jūras. Savukārt vakarus pavadiet, bagātinot savu kultūras vācelīti.

Vienu vakaru arī mēs esam gatavi nodrošināt – Salaspils teātra izrāde “Šneiderienes” (A. Alunāns), režisore Edīte Neimane. Priekā!

Video: Ainārs Spulis

Par interešu izglītības pulciņu maksas atcelšanu

Ņemot vērā Salaspils novada domes izpilddirektora 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.ADM/1-25/20/79 “Par pasākumiem Salaspils novada pašvaldībā Covid – 19 izplatības ierobežošanai” un Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” (turpmāk – kultūras nams) 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-4/2020/19 “Par rīcību ārkārtējā situācijā iestādē Covid-19 infekcijas dēļ”, atcelt interešu izglītības pulciņu ikmēneša maksu četri  euro par martu un aprīli. Ja samaksa jau ir veikta, tā tiek atgriezta uz kultūras nama direktoram V.Škutānam adresēta iesnieguma pamata. Iesniegumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 12.jūnijam.

PI “Salaspils kultūras nams” slēgts

Ņemot vērā, ka vīrusa Covid-19 saslimšanas gadījumi valstī pieaug, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 1.daļas 2.punktu, ar Salaspils novada domes izpilddirektora rīkojumu no šā gada 17. marta slēgts apmeklētājiem un pārtrauktas visas nodarbības pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” telpās Smilšu ielā 1, baseinā Ceru ielā 1, stadionā Rudzu ielā 2, Salaspilī.
Pārtrauktas visas nodarbības un slēgta apmeklētājiem pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams” Līvzemes ielā 7, Salaspilī.
Telpu nomas maksa minētajās pašvaldības iestādēs par laika periodu, kamēr telpas netiek izmantotas nomas līgumos noteiktajiem mērķiem, netiks iekasēta.