Festivāls “Droši uz skolu!”

Fotogrāfiju autors – Ilona Krastiņa, Salaspils Kultūras nams