Līnijdeju festivāls “Dāliju liesmās”

Fotogrāfiju autors – Ilona Krastiņa, Salaspils Kultūras nams