Novada svētki

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR SALASPILS NOVADA SVĒTKIEM 2019

https://www.visidati.lv/surveys/

Salaspils novada svētki 2019.gadā noritēja no 25.maija līdz 2.jūnijam un iekļāva gan nedēļu garu Salaspils amatiermākslas kolektīvu festivālu, gan svētku gājienu, gan salaspiliešu veidotu Latvijas kontūru. Svētku programmas atklāšanā tika atskaņota īpaši Salaspilij veidota aranžiju programma LRBB un Goran Gora izpildījumā, uz galvenās svētku skatuves kāpa Triānas parks, The Sound Poets, Da Gamba, Pulse Effect, Gacho, Ralfs Eilands un DJ Artūrs Mednis, bet svētku noslēgumā izskanēja Kārļa Lāča un Imanta Ziedoņa programma Ziedonis.Lācis.Sievietes. Kopā svētkus apmeklēja rekordliels cilvēku skaits, taču, vēlamies uzklausīt jūsu – apmeklētāju viedokli par tiem mirkļiem, kas, jūsuprāt, bija izdevušies un tiem, kas būtu jāuzlabo, jāpapildina nākamā gada novada svētkos.

Aptauja noritēs lidz 2019.gada 31.jūlijam.
Aptaujas rezultāti tiks publicēti www.salaspilskultura.lv un Salaspils kultūras sociālo tīklu vietnēs.

Aptauja sastāv no 11 jautājumiem. Tā ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Paldies par atsaucību!