Simtgades zaļumballe

Fotogrāfiju autors – Ilona Krastiņa, Salaspils Kultūras nams