Pieteikšanās tirdzniecībai

INFORMĀCIJA TIRGOTĀJIEM, KAS SAŅĒMUŠI APSTIPRINĀJUMU DALĪBAI                         SALASPILS NOVADA SVĒTKU TIRDZIŅĀ

NORISE:  1.JŪNIJS no plkst. 12.00 – 18.00 Līvzemes ielā, laukumā pie k/z “RĪGAVA”

TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI SALASPILS NOVADA SVĒTKOS

Salaspils novada svētku rīkotājs ir PI “Salaspils Kultūras nams”, Reģ. Nr. 90011556135, juridiskā adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, LV 2169.

IEKĀRTOŠANĀS, IEBRAUKŠANA

 1. Rīkotājs nodoršina numurētu, teritorijas vietā iezīmētu tirdzniecības vietu. Iebraucot svētku teritorijā, katram tirgotājam tiek piešķirta caurlaide.
 2. Tirgotājiem un amatniekiem (ar ieņemamo platību līdz 3×3 metri) ierašanās tirdzniecības vietā no Rīgas ielas 30 puses  no plkst.8.00 līdz plkst. 11.00. (Ēdinātāji ar ieņemamo platību virs 3×3 metriem ierašanos saskaņo ar organizatoru individuāli).
 3. Iekārtošanās līdz plkst.11.00, noslēguma izbraukšana no 18.00 līdz 20.00, nepieciešamības gadījumā ātrāk (saskaņojot ar organizatoru).
 4. Autotransportu līdz plkst.10.00 jānovieto stāvvietā pie ēkas “Selver” Rīgas ielā 24 vai brīvajās vietās ārpus svētku zonas. Tirgošanās no mašīnas nav atļauta, izņemot īpaši aprīkotos furgoniņus.
 5. Ēdinātājiem jānodrošina galdi un krēsli. Organizatori nenodrošina ar nepieciešamajiem palīgmateriāliem (galdiem, teltīm u.tml.).
 6. Ēdinātājiem ir pienākums uzkopt un uzturēt kārtībā savu ēdināšanas zonu.
 7. Ēdinātājiem ir jānodrošina vienreiz lietojamie papīra trauki, bambusa vai cita videi draudzīga materiāla traukus,  neizmantojot plastmasas traukus un salmiņus.
 8. Pasākuma laikā ir aizliegts tirgot jebkādus dzērienus stikla tarā.
 9. Elektrības pieslēgums tiks nodrošināts, katram tirgotājam ir jābūt līdzi savam pagarinātajam.
 10. Tirdzniecības vietas maksa tiks iekasēta uz vietas skaidrā nauda: 4,- EUR par vienu tirdzniecības vietu 3x3m, 5,-EUR par elektrības pieslēgumu un 15,-EUR par alkoholisko dzērienu tirdzniecību (atbilstoši Salaspils saistošajiem noteikumiem nr.5/2014).
 11. Tirgotājiem ir pienākums nodrošināt savas tirdzniecības vietas sakopšanu pēc pasākuma, tajā skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu.
 12. Pieteikšanās tikai uz tirdzniecības vietu NBD teritorijā nav iespējama. Ēdinātājiem, kas piesakās uz tirdzniecības vietu Nacionālajā Botāniskajā dārzā, ar rīkotāju jāsaskaņo tirdzniecības vietas vizuālais tēls un viss produkcijas apjoms. Priekšroka tiek dota oriģināliem dizaina risinājumiem un videi draudzīgiem piedāvājumiem, kas veicina sabiedrības izglītošanu.
 13. Maksa par tirgošanos Nacionālajā Botāniskajā dārzā tiek iekasēta papildus, atbilstoši Nacionālā Botāniskā dārza cenrādim.

_____________

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI:

Novada svētku ietvaros 1.jūnijā dienas aktivitātes paredzētas Līvzemes ielas laukumā pie k/z “Rīgava” laika posmā no 12.00 – 18.00.

No plkst. 19.00 – 2.00 Nacionālajā Botāniskajā dārzā norisināsies svētku koncerts. Šajā norises vietā paredzētas tikai ēdinātāju vietas. Pieteikties tikai uz tirdzniecības vietu vakara koncertā nav iespējams, bet, piesakot vietu tirdzniecībai Līvzemes ielā, ēdinātāji var izteikt vēlmi reģistrēt arī otru tirdzniecības vietu Nacionālā Botāniskā dārza teritorijā.

Preču piedāvājumam jāatbilst tautiska, latviskās tradīcijās sakņota gadatirgus atmosfērai. Tirgošanās ar plaša patēriņa precēm (drēbes, apavi, plastmasas rotaļlietas no Ķīnas) netiks akceptēta.  Preču klāsts jāsakaņo ar rīkotāju. Rīkotājam ir tiesības atteikt masveida ražojuma preču tirgotājiem.

Ēdinātāju piedāvājumā priekšroka tiks dota daudzveidīgam, veselīgam uzturam un Latvijā ražotām, audzētām izejvielām.

Tirdzniecības vietas noformējumam jāatbilst svētku koncepcijai, priekšroka vienkrāsainām tirdzniecības teltīm ar oriģinālu, radošu vizuālo risinājumu, noformējumu.

Dabai draudzīgi risinājumi tiks īpaši atbalstīti. Aicinām ēdinātājus izmantot vienreizlietojamos traukus no papīra, bambusa vai citiem pārstrādājamiem materiāliem. Plastmasas un polietilēna iepakojuma nepieciešamība būs īpaši jāpamato.

Pieteikšanās termiņš līdz 10.maijam, sūtot pieteikumu elektroniski uz e-pastu info@salaspilskultura.lv vai aizpildot tiešsaistes formu.

Pēc norādītā termiņa iesniegtos pieteikumus rīkotājs ir tiesīgs neizskatīt.

Lejuplādēt anketu 

Pieteikuma_anketa_tirdzniecibai_2019