VAKANCES

LIETVEDIS – ARHIVĀRS darbam uz pusslodzi

Profesijas kods 334104

 Pienākumi

 • Uzturēt un kārtot iestādes lietvedību un dokumentu apriti atbilstoši likumdošanai un iestādes prasībām. Nodrošināt operatīvu dokumentu apriti;
 • Veikt saņemto sūtījumu un dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju, kā arī nodrošināt izejošās dokumentācijas nosūtīšanu, pēc nepieciešamības sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;
 • Sagatavot iestādes dokumentu projektus, dokumentu norakstus, kopijas, izrakstus vai dublikātus, nodrošināt dokumentu izgatavošanu un pareizības apliecināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Sagatavot telpu nomas līgumus;
 • Veikt ar dokumentu arhivēšanu saistītus pienākumus;
 • Asistēt iestādes vadītājam ikdienas darba gaitā, informācijas apritē u.c. uzdevumos.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (lietvedībā, biroja darba organizācijā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Profesionālā pieredze līdz diviem gadiem;
 • Labas prasmes darbam (lietotāja līmenī) ar datortehniku (Windows, Word, Excel vidē, internets, e – pasts) un biroja tehniku ( kopētājs, fakss);
 • Pārzināt LR likumdošanu, kas reglamentē lietvedības un arhīva darba organizāciju;
 • Zināšanas grāmatvedības jautājumos tiks uzskatītas par priekšrocību.

Piedāvājam

 •  Mēnešalgu par 0,5 slodzi 279 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Veselības apdrošināšanu, pēc pārbaudes laika novērtēšanas;
 • Aizraujošu, dinamisku darba vidi kultūras jomā;
 • Darbu jaunā, radošā, saliedētā kolektīvā.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju līdz 2018.gada 4.decembrim  nosūtīt pa e-pastu inga.gravite-riekstina@salaspilskultura.lv, pa pastu, vai nogādāt personīgi  Salaspils Kultūras namā, Līvzemes ielā 7, Salaspils, Salaspils novads, LV – 2169.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Salaspils Kultūras nams informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Salaspils Kultūras nams, adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV – 2169